நாட்டில் ஏற்பட்ட அரசியல் பிரச்சினை ஐக்கிய தேசிய கடசிக்கு கிடைத்த அதிர்ஷ்டம்.


(மொஹொமட்  ஆஸிக்) கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்  நாட்டில் ஏற்பட்ட அரசியல் ஸ்திரமற்ற தன்மை ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு கிடைத்த  அதிர்ஷ்டம்  என்று தபால் மற்றும்  முஸ்லிம் சமய விவகார அமைச்சர் எம்.எச்.ஏ.ஹலீம் தெரிவித்தார்.
Share:

No comments:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Ads Here

பிரதான காணொளி

Ads Here

Ads Here