சுயதொழில் மேம்பாட்டிற்கான டிரக் வாகனம் பெற்றுக்கொள்வதற்கான உதவி திட்டம்

சுயதொழில் மேம்பாட்டிற்கான டிரக் வாகனம் பெற்றுக்கொள்வதற்கான உதவி திட்டம்

கௌரவ மேல்மாகான சபை உறுப்பினர் திரு. அர்ஷாட் நிஸாம்டீன் மற்றும் கௌரவ கொழும்பு மாநகர சபை உறுப்பினர் திரு.ஆ.ஐ.ஆ அனாஸ் அவர்களின்.
ஆதரவுடன் உங்கள் சுயதொழிலை மேம்படுத்தி கொள்வதற்கும், வாழ்க்கைத்தரத்தை உயர்த்தி கொள்வதற்கும் இலகுவான முறையில் டிரக் வாகணம் பெற்றுக் கொள்வதற்கான வழி !

நிரந்தர தொழில் வாய்ப்பு இல்லாவிடினும் உங்களுக்கான டிரக் வாகனம் பெற்றுக்கொள்வதற்கான் தருணம்.

Share:

No comments:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Ads Here

பிரதான காணொளி

Ads Here

Ads Here