மீரிகம வைத்தியசாலையில் புதிய கட்டடம் ஒன்றை அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நடப்பட்டது


மீரிகம வைத்தியசாலையில் புதிய கட்டடம் ஒன்றை அமைப்பதற்கான அடிக்கல் சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன, இராஜாங்க அமைச்சர் பைசல் காசிம் மற்றும் சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய ஆகியோரால் நேற்று [201.02.2019] நட்டு வைக்கப்பட்டது.

[ஊடகப் பிரிவு]
Share:

No comments:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Ads Here

பிரதான காணொளி

Ads Here

Ads Here