மொழி முனை 2019 - விவாதப் போட்டியில் கஹட்டோவிட்ட பத்ரியா மாவட்ட சம்பியன் : தேசிய மட்டத்திற்கு தெரிவு


மொழி முனை 2019 - விவாதப்போட்டியில் கம்பஹா மாவட்ட சாம்பியன்ஷிப்பை வென்று அகில இலங்கை போட்டிக்கு எம் பாடசாலை தெரிவாகியுள்ளது.

வாழ்த்துக்கள் மாணவர்களே!!!
(FB of Al Badriya MV)
Share:

No comments:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Ads Here

பிரதான காணொளி

Ads Here

Ads Here