பல இடங்களில் நடைபெற்ற குண்டு வெடிப்புகள்


கொழும்பு பெரிய வைத்தியசாலையில் 160 பேர் அளவில் அனுமதி. 20 - 25 இற்கும் உட்பட்டவர்கள் இறந்திருக்கலாம் என்று அச்சம். ஸ்தலத்தில் அமைச்சர்கள் உட்பட பொலிஸ் படையினர்.
Share:

No comments:

Post a Comment