அரச ஊழியர்களுக்கு ரமழான் மாதத்தில் விசேட விடுமுறை நேரம் குறித்த சுற்றறிக்கை


2019 ரமழான் காலத்தில் முஸ்லிம் அரச ஊழியர்களுக்கான விசேட விடுமுறை குறித்த பொது நிர்வாக அமைச்சின் சுற்றறிக்கை வெளியாகியுள்ளது.

Download link : http://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_circular&task=detailfrommodule&iid=1806&Itemid=109&lang=ta
Share:

No comments:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Ads Here

பிரதான காணொளி

Ads Here

Ads Here