கஹட்டோவிட்ட அல் அக்பர் பாலர் பாடசாலையில் நடைபெற்ற பெருநாள் கொண்டாட்டம்


கஹட்டோவிட்ட அல் அக்பர் பாலர் பாடசாலை நீண்ட விடுமுறையொன்றின் பின்னர் திங்கட்கிழமை (10) ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அத்துடன் அதே தினம் பாலர்களுக்கான பெருநாள் தொழுகை தொழுவிக்கப்பட்டதுடன், ஆசிரியர்கள் சகிதம் பாலர்கள் பெருநாளை கொண்டாடியமை க
குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும்.

(கஹட்டோவிட்ட ரிஹ்மி)

Share:

No comments:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Ads Here

பிரதான காணொளி

Ads Here

Ads Here