இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (22.05.2020) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:
நாணயம்                                                              
வாங்கும்  விலை                       
   விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா)     
119.0457
125.0044
டொலர் (கனடா)
130.0924
136.1692
சீனா (யுவான்)
24.9329
26.7541
யூரோ (யூரோவலயம்)
200.1482
207.6084
யென் (ஜப்பான்)
1.6945
1.7701
டொலர் (சிங்கப்பூர்)
128.5216
133.9606
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம் )                                                     
223.8667
231.7165
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து)
187.6692
195.3581
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா)
183.8100
188.8100
அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:
நாடு
நாணயங்கள்                          
நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன்
தினார்
494.9846
குவைத்
தினார்
605.2662
ஓமான்
றியால்
485.5022
கட்டார்
றியால்
50.9406
சவுதிஅரேபியா            
றியால்  
49.7581
ஐக்கிய அரபு இராச்சியம்

(அரசாங்கம்  தகவல் திணைக்களம்)
திர்கம்


50.8844

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.