25 அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களுக்கான நியமனக் கடிதங்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷவினால் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் வைத்து நேற்று (14) கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஏனைய மூன்று அமைச்சுக்களின் செயலாளர்களுக்கான நியமன கடிதங்கள் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி,

01. எம்.எம்.பி.கே மாயாதுன்னே - நீதி அமைச்சு

02. யூ.டி.சி.ஜயலால் - துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை அமைச்சு

03. பேராசிரியர் கபில குணவர்தன - புத்த சாசனம், மத அலுவல்கள் மற்றும் கலாசார அமைச்சு

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.