20வது அரசியலமைப்பு திருத்த தொடர்பான வர்த்தமானப் பத்திரிகை (தமிழ்)

LINK:

 https://drive.google.com/file/d/1OdlBOYzwQPUIwItc6SaXWBq74a1N4cV2/view?usp=drivesdk

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.