இலங்கை டராஸ் நிறுவனத்தினால் இடுகம நிதியத்திற்காக 2 மில்லியன் ரூபாய் கௌரவ பிரதமரிடம் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

 Press Release 471 PM


கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.