வெளிநாட்டு நீதிபதிகளை உள்ளடக்காவிட்டால் இலங்கையை சர்வதேச பொறிமுறையில் சிக்க வைக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம்


நேற்று, 3ம் தடவையாக இலங்கை அரசாங்கம் ஐ. நா. மனித உரிமை மன்றத்தில் வெளிநாட்டு நீதிபதிகள் உள்ளடங்கிய நீதி பொறிமுறைக்கு இணங்கியுள்ளது. இலங்கையில் வெளிநாட்டு நீதிபதிகள் பங்கேற்க முடியாது என வெளிநாட்டு விவகார அமைச்சர் கூறியது முற்றிலும் தவறானது . மனித உரிமைமன்றத்தில் இணங்கியவாறு வெளிநாட்டு நீதிபதிகளை நீதி பொறிமுறையில் அரசாங்கம் உள்ளடக்காவிட்டால், தமிழ் மக்களாகிய நாம் வேறு வழியில்லாமல், இலங்கையை ICC போன்ற முற்றிலும் சர்வதேச பொறிமுறைக்கு கொண்டு செல்ல முயற்சி செய்யவேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம் - சுமந்திரன் M.A. Sumanthiran


Share:

No comments:

Post a Comment