காலி எல்பிடிய, பலப்பிட்டிய வைத்தியசாலைகளின் அபிவிருத்தி தொடர்பான கலந்துரையாடல்

காலி எல்பிட்டிய மற்றும் பலபிட்டிய வைத்தியசாலைகளை  அபிவிருத்தி செய்வது தொடர்பில் இன்று சுகாதார அமைச்சில் கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்றது.சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன,இராஜாங்க அமைச்சர் பைசல் காசிம் ,காணி அமைச்சர் கயந்த கருணாதிலக மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.

[ஊடகப் பிரிவு]

Share:

No comments:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Ads Here

பிரதான காணொளி

Ads Here

Ads Here