தரம் ஒன்றிற்கு மாணவர்களை சேர்த்துக் கொள்வதற்கான சுற்று நிருபம்


2020 ஆம் ஆண்டுக்கான தரம் ஒன்றில் மாணவர்களை சேர்த்துக் கொள்வதற்கான சுற்றுநிருபம் மற்றும் விண்ணப்பபடிவம் இன்று வெளியிடப்படும் என்று கல்வி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. 

இந்த சுற்று நிருபம் மற்றும் விண்ணப்படிவம் www.moe.gov.lk என்ற கல்வி அமைச்சின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. 

இதற்கான பத்திரிகை அறிவித்தல் நாளை வெளியிடப்பட இருப்பதாக அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. 

(அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்)
Share:

No comments:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Ads Here

பிரதான காணொளி

Ads Here

Ads Here