இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (26.06.2020) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:
நாணயம்                                                              
வாங்கும்  விலை                       
   விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா)     
124.8934
130.6357
டொலர் (கனடா)
134.1025
139.9630
சீனா (யுவான்)
25.1890
26.9381
யூரோ (யூரோவலயம்)
204.4685
212.0866
யென் (ஜப்பான்)
1.6973
1.7673
டொலர் (சிங்கப்பூர்)
131.7344
136.8826
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம் )                                                     
229.1502
237.1346
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து)
190.1755
198.1228
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா)
183.7600
188.4600
அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:
நாடு
நாணயங்கள்                          
நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன்
தினார்
493.7500
குவைத்
தினார்
605.5999
ஓமான்
றியால்
484.2849
கட்டார்
றியால்
51.2057
சவுதிஅரேபியா            
றியால்  
49.6974
எமிரேட்ஸ் 
திர்கம்
50.7575

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.