நாளை (05) நடைபெறவுள்ள 2020 பாராளுமன்ற பொது தேர்தல் சுதந்திரமாகவும் நீதியாகவும் நடைபெறுவதில் தடைகள் ஏற்படுதல் மற்றும் தேர்தல் விதிகளை மீறுதல் தொடர்பான முறைப்பாடுகளை தெரிவிப்பதற்காக தேர்தல் ஆணைக்குழு விசேட தொலைபேசி இலக்கங்கள் மற்றும் தொலைநகல் இலக்கங்களை அறிவித்துள்ளது.

அந்தந்த மாகாணங்களில் இடம்பெறும் இது தொடர்பான முறைப்பாடுகளை பொது மக்களால் முறையிட முடியும்.

அந்தந்த மாகாணங்களுக்கு அமைவாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த தொலைபேசி தொலைநகல் இலக்கங்கள் பின்வருமாறு:

மகாணம்                              தொலைபேசி இல                                       தொலைநகல் இல

மேல் மாகாணம்                  011-2869697 – கொழும்பு                                  011-2869751 – கொழும்பு

                                                 011- 2869674 கம்பஹா, களுத்துறை                  011-2869748 கம்பஹா, களுத்துறை

மத்திய மாகாணம்             011- 2869721                                                      011-2869749

தென் மாகாணம்                011-2869682                                                       011-2869732   

வட மாகாணம்                    011-2869694                                                       011-2869768

கிழக்கு மாகாணம்            011-2869709                                                       011-2869734

வடமேல் மாகாணம்        011-2869727                                                   011-2869736

வடமத்திய மாகாணம்      011-2869663                                                       011-2869728

ஊவா மகாணம்                 011-2869712                                                       011-2869752

சப்ரகமுவ மாகாணம்      011-2869713                                                        011-2869773

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.