2020 ஆம் ஆண்டில் வேலையற்ற பட்டதாரிகளுக்கான நியமனம் வழங்குதல் தொடர்பாக ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட பட்டியலுக்கு மேலதிகமாக திருத்தங்களுடனான பட்டியல்கள் (காரணங்களுடன்) :

http://www.pubad.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=193&lang=en

If this link 1 is inaccessible, please copy and paste the link in the browser. Or access link 2


ගම්පහ / Gampaha / கம்பஹா

යොමුව 1 / Link 1 : http://www.pubad.gov.lk/web/images/latest_document/notices/2020/presidents-office-unemployed-graduates-placement/gampaha/gampaha-revised-rejected-name-list.pdf

යොමුව 2 / Link 2 : https://drive.google.com/file/d/1UyvRkhKj3Jd-irunRtlSxvAQbJzUE_jm/view?usp=sharing


මන්නාරම / Mannar / மன்னார்

යොමුව 1 / Link 1 : http://www.pubad.gov.lk/web/images/latest_document/notices/2020/presidents-office-unemployed-graduates-placement/mannar/mannar-revised-rejected-name-list.pdf

යොමුව 2 / Link 2 : https://drive.google.com/file/d/1J_JcXMz8wH8bU2JjV9NxUyl8GOxCHVlG/view?usp=sharing


මුලතිව් / Mulathivu / முல்லைத்தீவு

යොමුව 1 / Link 1 : http://www.pubad.gov.lk/web/images/latest_document/notices/2020/presidents-office-unemployed-graduates-placement/mulathivu/mulathivu-revised-rejected-name-list.pdf

යොමුව 2 / Link 2 : https://drive.google.com/file/d/1cwzt9MGck6ntl2HiVvsYRsOgf4w6PUGM/view?usp=sharing


කුරුණෑගල / Kurunegala / குருணாகலை

යොමුව 1 / Link 1 : http://www.pubad.gov.lk/web/images/latest_document/notices/2020/presidents-office-unemployed-graduates-placement/kurunegala/kurunegala-revised-rejected-name-list.pdf

යොමුව 2 / Link 2 : https://drive.google.com/file/d/1xcdUDYKiuWMWINVnKTzVM-JiS8ahQcEP/view?usp=sharing


පොළොන්නරුව / Polonnaruwa / பொலன்னறுவை

යොමුව 1 / Link 1 : http://www.pubad.gov.lk/web/images/latest_document/notices/2020/presidents-office-unemployed-graduates-placement/polonnaruwa/polonnaruwa-revised-rejected-name-list.pdf

යොමුව 2 / Link 2 : https://drive.google.com/file/d/1Sit2P0pvtaQgR3EVenUcu6EADbLWCa2P/view?usp=sharing


බදුල්ල / Badulla / பதுளை

යොමුව 1 / Link 1 : https://drive.google.com/file/d/1Sit2P0pvtaQgR3EVenUcu6EADbLWCa2P/view?usp=sharing

යොමුව 2 / Link 2 : https://drive.google.com/file/d/1qWMbfQBByjMkHBccyxNpO2UScz5MaMQx/view?usp=sharing


රත්නපුර / Rathnapura / இரத்தினபுரி

යොමුව 1 / Link 1 : https://drive.google.com/file/d/1qWMbfQBByjMkHBccyxNpO2UScz5MaMQx/view?usp=sharing

යොමුව 2 / Link 2 : https://drive.google.com/file/d/1L0xwEKsgk4PKUJzw1PgOYjM5UHhU41P9/view?usp=sharing


කෑගල්ල / Kegalle / கேகாலை

යොමුව 1 / Link 1 : http://www.pubad.gov.lk/web/images/latest_document/notices/2020/presidents-office-unemployed-graduates-placement/kegalle/kegalle-revised-rejected-name-list.pdf

යොමුව 2 / Link 2 : https://drive.google.com/file/d/158Iv7L83_AGN2hZXNJne3UIM7_OGZNjp/view?usp=sharing


දිස්ත්‍රික්ක 2කින් අයදුම් කිරීම මත ප්‍රතික්‍ෂේපිත / Rejection on application from 2 districts

යොමුව 1 / Link 1 : http://www.pubad.gov.lk/web/images/latest_document/notices/2020/presidents-office-unemployed-graduates-placement/other/applied-from-two-districts-rejected-name-list.pdf

යොමුව 2 / Link 2 : https://drive.google.com/file/d/1312tvVBz1sXkOP0EJwVjU1HLf6whF1Eu/view?usp=sharing


கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.