இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள இன்றைய (14.09.2020) நாணய மாற்று விகிதங்கள் வருமாறு:

நாணயம்                                                              

வாங்கும்  விலை                       

   விற்கும் விலை                       

டொலர் (அவுஸ்திரேலியா)     

131.1852

137.4272

டொலர் (கனடா)

137.3536

142.8999

சீனா (யுவான்)

26.2003

27.8097

யூரோ (யூரோவலயம்)

214.7747

222.3799

யென் (ஜப்பான்)

1.7019

1.7765

டொலர் (சிங்கப்பூர்)

132.3443

137.6531

ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம் )                                                     

232.6985

240.4967

பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து)

199.0710

206.8631

டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா)

182.2100

186.6100

அமெரிக்க டொலர்களுக்கு சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு

நாணயங்கள்                          

நாணயங்களின்  பெறுமதி

பஹரன்

தினார்

489.4217

குவைத்

தினார்

603.2778

ஓமான்

றியால்

479.3410

கட்டார்

றியால்

50.6863

சவுதிஅரேபியா            

றியால்  

49.1999

ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம்

திர்கம்

50.2426

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.