புதிய உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர்கள் 12 பேருக்கான நியமனக் கடிதங்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்களினால் இன்று (14) முற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

அவர்களின் பெயர் விபரங்கள் முன்னர் வகித்த பதவிகள்

01. திரு.டப்ளியு.ஏ.பெரேரா - மாவட்ட நீதிபதி

02. திருமதி சீ.மீகொட - மாவட்ட நீதிபதி

03. செல்வி ஏ.ஐ.கே.ரணவீர - மாவட்ட நீதிபதி

04. செல்வி.கே.எஸ்.எல்.ஜயரத்ன - தலைமை நீதிவான் நீதிமன்ற நீதிபதி

05. திரு.ஆர்.எஸ்.ஏ.திசாநாயக்க - நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி

06. திரு.டப்ளியு.எம்.எம்.தல்கொடபிடிய - மாவட்ட நீதிபதி

07. செல்வி டி.டப்ளியு.டப்ளியு.எம்.ஆர்.சி.பி.குமாரி தேல - மாவட்ட நீதிபதி

08. திரு.எச்.எஸ்.பொன்னம்பெரும - மாவட்ட நீதிபதி

09. செல்வி எஸ்.ஐ.காலிங்கவன்ச - மேலதிக மாவட்ட நீதிபதி

10. திரு.டி.ஏ.ஆர்.பத்திரன - நீதவான் நீதிமன்ற நீதிபதி

11. திருமதி.என்.டி.விக்ரமசேகர - அரச சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி

12. திருமதி.ஏ.ஜி.யு.எஸ்.என்.கே.செனவிரத்ன - அரச சிரேஷ்ட சட்டத்தரணி

 

மொஹான் கருணாரத்ன

பணிப்பாளர்

ஜனாதிபதி ஊடகப் பிரிவு

14.09.2020


கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.