வேலை வாய்ப்பற்ற பட்டதாரிகளுக்கு தொழில் வழங்கும் திட்டம் -  2020

இணையவழி முறையில் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளல் 

http://43.224.125.68:7000

http://43.224.125.68:7006

http://43.224.125.68:7007

http://43.224.125.68:7009


𝐓𝐚𝐦𝐢𝐥 : https://www.pubad.gov.lk/web/images/latest_document/notices/2021/5fd82b3aca18247463c0c959b2b31304-programme-for-training-of-unemployed-graduates-2020-obtaining-details-online-2021-t.pdf

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.