ஆசிரியர்களுக்கான திருத்தப்பட்ட புதிய சம்பள அளவுத்திட்ட சுருக்கம் - 2022

(* SLTS 2 - II இல் 5 வது படிநிலையில் உள்ளவர்களே 42475.00 ஆரம்ப சம்பளம் பெறுவார்கள் : BED + MED / DEGREE +PGDE+ MED) 

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.