நாளைய தினமும் (27) நாட்டில் மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது. 

அட்டவணை U - நிட்டம்புவ, திஹாரிய, ஹொரகொல்ல, கஹட்டோவிட்ட, ஓகொடபொல, உடுகொட உள்ளிட்ட பிரதேசங்கள் 

அட்டவணை V - பஸ்யாலை, கல் எளிய உள்ளிட்ட பிரதேசங்கள்கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.