இன்றைய தினம் மூன்று மணி நேர மின் வெட்டு அமுலாகும். 

POWER CUT SCHEDULE (3HRS)


Day time 1hr & 40 Minutes. 

* A, B, C, D, P, V & W
10:20 am to 12:00 pm 
* I, J, K, L, Q & R
02:40 pm to 04:20 pm
* E, F, G, H, S, T & U
04:20 pm to 06:00 pm

Night time 1hr & 20 Minutes. 

* A, B, C, D, P, V, & W
06:00 pm to 07:20 pm
* I, J, K, L, Q, R & S
07:20 pm to 08:40 pm
* E, F, G, H, T & U
08:40 pm to 10:00 pm


(U= Thihariya, Kahatowita, Ogadapola & Udugoda) 

Click here to check daily power cut schedule and your area : https://cebcare.ceb.lk/Incognito/DemandMgmtSchedule

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.