2022 ற்கான தமிழ் சிங்கள மற்றும் முஸ்லிம் பாடசாலை  3ம் தவணை மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் மாற்றம் - கல்வி அமைச்சு

திருத்தப்பட்ட தமிழ் மற்றும் சிங்கள பாடசாலை அட்டவணை

Sinhala , Tamil Schools

1st Step
5.12.2022 – 22.12.2022(December 23 to January 01 Vacation)

2nd Step
02.01.2023 – 20.01.2023 (Jan 21 to Feb 19 Vacation)

3rd Step
20.02.2023 – 24.03.202திருத்தப்பட்ட முஸ்லிம் பாடசாலை அட்டவணை

Muslim Schools

1st Step
05.12.2022 – 22.12.2022 – (Dec 23 to January 01 Vacation)

2nd Step
02.01.2023 – 15.02.2023 – (Feb 16 to Feb 28 Vacation)

3rd Step
01.03.2023 – 21.03.2023

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.