இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்.


இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (29-11-2022) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 361 ரூபா 23 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 371 ரூபா 71 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 430 ரூபா 42 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 447 ரூபா 38 சதம்

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 371 ரூபா 66 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 386 ரூபா 98 சதம்

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 376 ரூபா 97 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 395 ரூபா 26 சதம்

கனடா டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 266 ரூபா 05 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 278 ரூபா 27 சதம்

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 239 ரூபா 15 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 250 ரூபா 29 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 260 ரூபா 41 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 271 ரூபா 55 சதம்.

ஐப்பான் யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 2 ரூபா 58 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 2 ரூபா 69 சதம்.

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.