இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (06-12-2022) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 361 ரூபா 30 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 371 ரூபா 71 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 438 ரூபா 62 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 455 ரூபா 36 சதம்

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 376 ரூபா 87 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 392 ரூபா 33 சதம்

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 378 ரூபா 99 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 397 ரூபா 74 சதம்

கனடா டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 263 ரூபா 60 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 275 ரூபா 70 சதம்

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 240 ரூபா 22 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 251 ரூபா 59 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 264 ரூபா 33 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 275 ரூபா 66 சதம்.

ஐப்பான் யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 2 ரூபா 61 சதம் - விற்பனை பெறுமதி 2 ரூபா 72 சதம்

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.