சோலார் பெனல் நிலையான மாற்றிகள் மற்றும் இன்வெர்ட்டர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட 10% துறைமுகம் மற்றும் விமான நிலைய வரி ஜனவரி 01 முதல் நீக்கப்பட்டுள்ளது.

நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய இதனை தெரிவித்துள்ளார்..

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.