இலங்கை சதொச நிறுவனம் மேலும் சில பொருட்களின் விலையை குறைத்துள்ளது. !

லங்கா சதொச நிறுவனம் மேலும் 04 வகையான பொருட்களின் விலையை குறைத்திருக்கின்றது..

அதற்கமைய, உள்ளூர் சம்பா அரிசி 5 ரூபாய் குறைக்கப்பட்டு அதன் புதிய விலை 220 ரூபாவாகவும், உள்ளூர் வெள்ளை அரிசி 16 ரூபாய் குறைக்கப்பட்டு அதன் புதிய விலை 189 ரூபாவாகவும்  

உள்ளூர் நாடு அரசி 02 ரூபாய் குறைக்கப்பட்டு அதன் புதிய விலை 198 ரூபாவாக மேலும் கோதுமை மா 5 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதன் புதிய விலை 240 ரூபாவாகும்.பதிவாகியுள்ளது.

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.