குமாரிமுல்லை மு.ம.வித்தியாலய அதிபர் K.M.F. வஸீரா அவர்கள் இன்று சேவையில் இருந்து ஓய்வு பெற்று செல்வதால் பாடசாலையின் சகல பொறுப்புக்களையும் பிரதி அதிபர் D.M.S.M.  அவுன் அவர்களிடம் கையளிக்கும் நிகழ்வு. 

2023/01/24

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.