இலங்கை வங்கி மற்றும் மக்கள் வங்கியில் டொலரின் பெறுமதியில் பதிவாகியுள்ள மாற்றம்

இலங்கையிலுள்ள வர்த்தக வங்கிகளில் இலங்கை ரூபாவிற்கு எதிரான டொலரின் பெறுமதி அதிகரித்துள்ளது.

மக்கள் வங்கியின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் விலை நேற்றைய விலையான 325.26 ரூபாவில் இருந்து 327.20 ரூபாவாக இன்று அதிகரித்துள்ளது.

அதேவேளை விற்பனை விலை நேற்றைய விலையில் 344.31 ரூபாவில் இருந்து 346.37 ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளது.

இலங்கை வங்கியில் நேற்றைய தினம் ரூபாவிற்கு எதிரான அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு விலை 326 ரூபாவாகவும், விற்பனை விலை 344 ரூபாவாகவும் இருந்துள்ளது.

இந்த நிலையில் இன்றைய தினம் கொள்வனவு விலை 331 ரூபாவாகவும், விற்பனை விலை 349.54 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.   

இருப்பினும், சம்பத் வங்கியில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான ரூபாவின் மதிப்பு மாறாமல், கொள்வனவு விலை 330 ரூபாவாகவும், விற்பனை விலை 345 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

இதேவேளை, கொமர்ஷல் வங்கியில் அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு விலை 332.96 ரூபாவாகவும், விற்பனை விலை 351.50 ரூபாவாகவும் காணப்படுகிறது.

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.