வணிக வங்கிகளில் இன்றைய நாணய மாற்று விகிதங்கள் !

கடந்த வெள்ளிக்கிழமையுடன் (10) ஒப்பிடுகையில் இன்று பல வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாயில் மாற்றம் இல்லை.

இலங்கை வர்த்தக வங்கிகளின் இன்றைய நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி, அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு வீதமும் ரூ. 310 ஆகும்.

செலான் வங்கியின் அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு வீதம் ரூ. 307, விற்பனை விலை ரூ. 329.

இதேவேளை, சம்பத் வங்கியின் அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு வீதம் ரூ. 310 மற்றும் விற்பனை விலை ரூ. 325.

மக்கள் வங்கியின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் விகிதம் ரூ. 305.05, விற்பனை விலை ரூ. 331.47.

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.