2030 ஆம் வருடம் 2 முறை, புனித ரமழான் நோன்பு..?

இஸ்லாமியர்கள் 2030 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு முறை ரமலான் கொண்டாடுவார்கள் என்று சில வானியலாளர்கள் கணித்துள்ளனர்.


அந்த ஆண்டில் இரண்டு முறை நோன்பு மாதம் வரும் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள், முதலில் ஜனவரியில் மற்றும் பின்னர் டிசம்பர் பிற்பகுதியில், கடைசியாக 1997 இல் நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்வு.சந்திர சுழற்சியை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஹிஜ்ரி நாட்காட்டி மற்றும் சூரியனைச் சுற்றி பூமியின் பாதையைக் குறிக்கும் ஜார்ஜிய நாட்காட்டி ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு இதற்குப் பின்னால் உள்ளது.சந்திர நாட்காட்டி சூரிய நாட்காட்டியை விட 11 நாட்கள் குறைவாக இருப்பதால், இந்த நிகழ்வு தோராயமாக ஒவ்வொரு 30 வருடங்களுக்கும் நிகழ்கிறது, சவுதி வானியலாளர் கலீத் அல்-சகாக்.கிரிகோரியன் நாட்காட்டியில் குறிக்கப்பட்ட 365 நாட்களுக்குப் பதிலாக ஹிஜ்ரி நாட்காட்டியில் முழு ஆண்டு 354 நாட்கள் ஆகும்.Muslims will observe Ramadan two times in year 2030, some astronomers have predicted.They say the fasting month will fall twice in that year, first in January and then again in late December, a phenomenon that last occurred in 1997.The reason behind this lies in the disparity that exists between the Hijri Calendar, which is based on lunar cycles, and the Georgian calendar that marks the Earth’s passage around the sun.


The phenomenon occurs roughly every 30 years because the lunar calendar is 11 days shorter than the solar calendar, Saudi astronomer Khaled al-Zaqaq.

A full year on the Hijri calendar is 354 days, instead of the 365 days marked on the Gregorian calendar.e

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.