குர்ஆன் தேவை உள்ளது, முடிந்தோர் முன் வாருங்கள்
30 தூஸ் குர்ஆன்
05 தூஸ் குர்ஆன்
01 தூஸ் குர்ஆன்
      தத்ரிஹ் குர்ஆன்
      யாஸீன் குர்ஆன்
      ஹதீஸ் கிரந்தங்கள்
      தர்ஜிமா.
அல்லாஹ் ரஹ்மத் செய்வான்.
0767778577 / 0752068577
                

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.