தாக்குதலுக்குள்ளான மினுவாங்கொட ஜும்ஆ பள்ளியில் நடைபெற்ற சகல மதத் தலைவர்களும் பங்குபற்றிய ஊடக சந்திப்பு

Minuwangoda Jummah Mosque  organized a press meeting today May 19th at Jummah Mosque -all the religious leaders from Minuwangoda  addressed National unity and harmony peace

(Ashraff A Samad)Share:

No comments:

Post a Comment