மொனராகலை, பகிணிகஹவெல முஸ்லிம் மகா வித்தியாலய இல்ல விளையாட்டுப் போட்டிகள் : பிரதம அதிதியாக அமைச்சர் மத்தும பண்டாரமொனராகலை, மெதகம, பகிணிகஹவெல முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயத்தின் 2019 ஆம் ஆண்டுக்கான இல்ல விளையாட்டுப் போட்டி மற்றும் பரிசளிப்பு நிகழ்வில் பொது நிர்வாக மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார அவர்கள் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார்.Share:

No comments:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Ads Here

பிரதான காணொளி

Ads Here

Ads Here