இலங்கையிலுள்ள 07 கபினெட் அமைச்சுக்களுக்கு புதிய செயலாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

புதிய செயலாளர்களின் பெயர்கள் மற்றும் அமைச்சுக்களின் விபரங்கள்:

  1. திருமதி எஸ்.எம்.மொஹமட் - நீதி, மனித உரிமைகள் மற்றும் சீர்த்திருத்த அமைச்சு
  2. திரு ஜே.ஜே.ரத்னசிறி - பொது நிர்வாக, உள்நாட்டு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி அமைச்சு
  3. திரு எஸ் ஹெட்டியாரச்சி - சுற்றுளா மற்றும் விமான போக்குவரத்து அமைச்சு
  4. திரு எஸ்.கே.டீ.டப்ளியூ.எம்.என்.பீ.ஹபுஹின்ன - மகளிர், சிறுவர் விவகார மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்சு
  5. திருமதி ஜே.என்.பி.ஜயவர்தன - சுதேச வர்த்தக, உணவுப்பாதுகாப்பு மற்றும் பாவனையாளர் நலன்புரி அமைச்சு
  6. திரு மேஜர் ஜெனரல் (ஓய்வு பெற்ற) ஏ.கே.எஸ்.பெரேரா - மகாவலி, விவசாய, நீர்ப்பாசன மற்றும் கிராமிய அபிவிருத்தி அமைச்சு
  7. திரு மேஜர் ஜெனரல் சஞ்சீவ முணசிங்க - சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சு

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.