பணித் தடைசெய்தல், கட்டாய விடுமுறையில் அனுப்புதல், மீளச் சேவையில் அமர்த்துதல் தொடர்பான கல்வி அமைச்சின் சுற்றுநிருபம்

கல்வி அமைச்சிலும் அதன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்குகின்ற தேசிய பாடசாலைகள், கல்வியியல் கல்லூரிகள், ஆசிரியர் வள நிலையங்கள் போன்ற நிறுவனங்களில் பணியாற்றுகின்ற உத்தியோகத்தர்களின் தொடர்பிலான பணித் தடைசெய்தல், கட்டாய விடுமுறையில் அனுப்புதல், மீளச் சேவையில் அமர்த்துதல் தொடர்பான கல்வி அமைச்சின் சுற்றுநிருபம்.

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.