குறைக்கப்பட இருந்தது அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒக்டென் 92 10 ருபவினாலும்,
இதன் புதிய விலை 328 ரூபாவாகும்.

ஓக்டென் 95 20 ரூபவினாலும் இதன் புதிய விலை 365 ரூபாய் ஆகும்.

விலைகள் இன்று நள்ளிரவு முதல் நிர்ணயிக்கப் பட்டுள்ளது.

இதேவேளை மண்ணெனையின் விலை 09 ருபவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய விலை 236 ரூபாய் ஆகும்.

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.