இலங்கையில் வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி நேற்றைய தினத்தை விட இன்று (05 மேலும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

▫️மக்கள் வங்கி:

நேற்றைய தினம் (04) 312.39 ரூபாவாக காணப்பட்ட அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் பெறுமதியானது 313.37 ரூபாவாக உயர்ந்துள்ளது. விற்பனை பெறுமதியும் 327.07 ரூபாவிலிருந்து 328.09 ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளது.


▫️கொமர்ஷல் வங்கி:

நேற்றைய தினம் (04) 312.26 ரூபாவாக காணப்பட்ட அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் பெறுமதியானது 313.23 ரூபாவாக உயர்ந்துள்ளது. விற்பனை பெறுமதியானது மாற்றமின்றி 324.50 ரூபாவாக உள்ளது.

▫️சம்பத் வங்கி:

நேற்றைய தினம் (04) 314 ரூபாவாக காணப்பட்ட அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் பெறுமதியானது 315 ரூபாவாக உயர்ந்துள்ளது. விற்பனை பெறுமதியும் 325 ரூபாவிலிருந்து 326 ரூபாவாக அதிகரித்துள்ளது.

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.