சுமந்திரன் ஐயாவை போன்ற தலைவர்களையே சிறுபான்மை வேண்டி நிற்கிறது


"தெரண" ஊடக தில்காவின் "முஸ்லிம் தனியார் சட்டம்" தொடர்பிலான கேள்விக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமேந்திரன் அவர்களின் பதில்:-

"பாராளுமன்றப் பெரும்பான்மையைப் பயன்படுத்தி குறித்த ஒரு சமூகத்தின் விஷேட தனியார் சட்டங்களை நீக்க முடியாது"

"முஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தில் திருமணத்திற்கான ஆகக்குறைந்த வயது விடயத்தைத் தவிர வேறு விடயங்களில் நான் குறை காணவில்லை."

"திருமண வயது குறித்த திருத்தமும்கூட முஸ்லிம்களின் முழுமையான இணக்கப்பாட்டின் அடிப்படையில் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும்."

"இந்த நாட்டிலே கண்டியச் சட்டம் - தேசவழமைச் சட்டம் - முக்குவர் சட்டம் என்றெல்லாம் -  தனியார் சட்டங்கள் உள்ளன. ஆனால் எல்லோரும் முஸ்லிம் தனியார் சட்டம் பற்றி மட்டுமே விமர்சிக்கின்றனர். அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது..."

(A.L.Thavam)
Share:

No comments:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Ads Here

பிரதான காணொளி

Ads Here

Ads Here