2020 ஆம் ஆண்டு புலமைப்பரிசில் பரீட்சையின் பாடசாலைகளுக்கான வெட்டுப்புள்ளிகள் வெளியாகியுள்ளன.

முழு விபரம் : www.doenets.lk மற்றும்  results.exams.gov.lk

தமிழ் மொழி பாடசாலைகளுக்கான வெட்டுப்புள்ளிகள்:Blogger இயக்குவது.