நாளைய தினமும் (07) நாட்டின் பல்வேறு பிரதேசங்களிலும் மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது.

அட்டவணை U இன் அடிப்படையில் நிட்டம்புவ, திஹாரிய, ஹொரகொல்ல, கஹட்டோவிட்ட, ஓகொடபொல, உடுகொட உள்ளிட்ட பல பிரதேசங்களில் காலை 09.00 - 11.00 வரை மற்றும் மாலை 05.00 - 06.00 வரையிலும் மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது.

அட்டவணை V இன் அடிப்படையில் பஸ்யாலை, கல் எளிய உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரதேசங்களில் காலை 11.00 - பகல் 01.00 வரை மற்றும் மாலை 06.00 - 07.00 வரை மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது. (Siyane News)

 Schedule / Map Link : https://cebcare.ceb.lk/Incognito/DemandMgmtSchedule
கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.