ஏஜென்சியின் இலங்கை தேசிய தரமதிப்பீட்டின் சமீபத்திய இறையாண்மைக் குறைப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்பைத் தொடர்ந்து இலங்கையின் 10 வங்கிகளின் தேசிய நீண்ட கால மதிப்பீடுகளை ஃபிட்ச் ரேட்டிங்ஸ் நிறுவனம் தரமிறக்கியுள்ளது.

1 டிசம்பர் 2022 அன்று ஃபிட்ச் இலங்கையின் நீண்ட கால உள்ளூர் நாணய வழங்குனர் இயல்புநிலை மதிப்பீட்டை (IDR) ‘CC’ இலிருந்து ‘CCC’க்கு தரமிறக்கியதைத் தொடர்ந்து, இலங்கை வழங்குநர்களிடையே ஒப்பீட்டு கடன் தகுதியில் மாற்றங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் இந்த மறுசீரமைப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

தேசிய அளவிலான மதிப்பீடுகள் என்பது உள்ளூர் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆபத்தை வேறுபடுத்த உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தையில் வழங்குபவர்களின் இடர் தரவரிசை ஆகும்.

இலங்கையின் தேசிய அளவிலான மதிப்பீடுகள் ‘(lka)’ என்ற தனித்துவமான அடையாளங்காட்டியால் குறிக்கப்படுகின்றன.

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.