புனித கவ்பத்துல்லாஹ்வை கழுவ, பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள்
புனித கவ்பத்துல்லாஹ் இன்று 02-08-2023 (Ghusl Ka’bah) கழுவப்பட்டது. இதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்கள்• 40 லிட்டர் ஜம்ஜாம் தண்ணீர் இரண்டு கேலன் வெள்ளியாக பிரிக்கப்பட்டது

• 540 மில்லி தைஃப் ரோஸ் வாட்டருடன் ஜம்ஜாம் தண்ணீர்

• உயர்தர தைஃப் ரோஸ் ஆயில் 24 மில்லி• 24 மிலி சரணாலயம் Oud எண்ணெய்

• காபாவின் சுவர்கள் மற்றும் தரையை நறுமணப் படுத்துவதற்கு 3 மில்லி கஸ்தூரி

• 5 லிட்டர் காபா வாசனை திரவிய கலவை

• அரை கிலோ நுண்ணிய மர அகர்வுட்

• ஆடம்பரமான பருத்தி துணி துண்டுகள்


Equipments used for Ghusl Ka’bah!

• 40 liters of Zamzam water divided into two gallons of silver
• Mix Zamzam water with 540 ml of Taif rose water

• 24 ml of high quality Taif rose oil

•24 ml of the sanctuary Oud oil

• 3 ml of musk to perfume the walls and floor of the Kaaba

• 5 liters of the Kaaba perfuming mixture

• Half a kilo of fine wood agarwood

• Pieces of luxurious cotton cloth

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.