கஹட்டோவிட்ட நபவிய்யா இளைஞர் அமைப்பின் அனுசரணையில் நடைபெற்ற புலமைப் பரிசில் கருத்தரங்கு


கஹட்டோவிட்ட நபவிய்யா இளைஞர் இயக்கத்தின் அனுசரணையுடன் தரம் 5 புலமை பரீட்சைக்கு தோற்றும் மாணவர்களுக்கான கருத்தரங்கு நேற்றைய தினம் (06) Kahatowita Muslim Ladies Study Circle இல் நடைபெற்றது. இதில் I.L.M.Zhaffan ஆசிரியர் அவர்கள் விரிவுரை நிகழ்த்தினார்.
Share:

No comments:

Post a Comment