இன்று பாராளுமன்றில் பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபைத் (திருத்தச்) சட்டமூலம் திருத்தமின்றி  நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. 

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.